Tuyển Dụng

5 Bước Tuyển Dụng

Trải Nghiệm Thực Tế

Ứng viên tìm hiểu công việc thực tế tại Bộ phận từ đó ra quyết định sẵn sàng cho cơ hội nghề nghiệp tại Etico.

Cùng Hội Nhập

Quản lý hướng dẫn, kèm cặp thực tế qua quá trình Học việc (tuỳ vị trí) và thử việc

Sản Phẩm

Nhờ hợp tác nghiên cứu với các trường Đại học Y Dược và sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP theo quy chuẩn của Bộ Y Tế, Etico cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả rõ ràng và phù hợp với nhu cầu của các cơ sở y tế, phòng khám, nhà thuốc trên toàn quốc.