Trang chủ

Đào tạo và phát triển

KỸ NĂNG BÁN HÀNG
Ngày đăng: 07/08/2019 637 lượt xem

Các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng luôn được Etico chú trọng đầu tư với đội ngũ giảng viên cả bên ngoài lẫn nội bộ.