Trang chủ

Đào tạo và phát triển

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
Ngày đăng: 07/08/2019 688 lượt xem

Ngoài việc phát triển, hoàn thiện sản phẩm cũng phải rất tập trung đầu tư vào việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên của mình. Etico đào tạo các quản lý bán hàng, quản lý bộ phận trở thành những lãnh đạo chuyên nghiệp, tự đưa ra kế hoạch phát triển địa bàn của mình.