Trang chủ

Đào tạo và phát triển

“Marketing is the creative use of truth” - Marketing sử dụng sáng tạo của sự thật - Philip Kotler cha đẻ Marketing hiện đại
12/06/2020
Món quà bất ngờ dành cho mọi phòng mạch – Tặng gói Marketing MIỄN PHÍ
22/11/2019
Các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng luôn được Etico chú trọng đầu tư với đội ngũ giảng viên cả bên ngoài lẫn nội bộ.
07/08/2019
Ngoài việc phát triển, hoàn thiện sản phẩm cũng phải rất tập trung đầu tư vào việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên của mình. Các quản lý của Etico tự đề xuất xây dựng và trình bày về kế hoạch phát triển địa bàn.
07/08/2019